PRAWO PODATKOWE I ADMINISTRACYJNE

 

PRAWO PODATKOWE I ADMINISTRACYJNE

 

 

Usługi związane z szeroko pojętym prawem administracyjnym kierowane są zarówno do firm jak i osób fizycznych. Oferujemy pomoc w większości postępowań administracyjnych polegającą na sporządzaniu pism i reprezentowaniu klientów w trakcie postępowań przed rozmaitymi organami:

 • Reprezentacja w trakcie postępowań podatkowych, zarówno przed urzędem skarbowym (podatki dochodowe, VAT, podatek od spadków i darowizn) jak również prze urzędem celnym (podatek akcyzowy) oraz przed urzędem gminy (podatek od nieruchomości)
 • Reprezentacja stron przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Reprezentacja w trakcie postępowań związanych z postępowaniem wywłaszczeniowym dotyczącym nieruchomości i ustalaniem wiążącej się z nim wysokości odszkodowania
 • Reprezentacja w postępowaniu dotyczącym ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej oraz opłaty związanej z użytkowaniem wieczystym
 • Reprezentacja firm w trakcie procesów inwestycyjnych związana zarówno z prawem budowlanym jak i prawem ochrony środowiska
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji urzędowej związanej z inwestycjami w odnawialne źródła energii (OZE)

 

W przypadku wszelkich postępowań administracyjnych decydujące znaczenia ma etap poprzedzający wystąpienie ze skargą do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w szczególności etap kontroli i zbierania dowodów. Zalecamy zatem, aby w przypadku jakichkolwiek problemów administracyjnoprawnych skontaktować się z kancelarią na jak najwcześniejszym etapie postępowania.

Kontakt

Dane adresowe

 • Kancelaria Prawna HONESTUM

  ul. Unii Lubelskiej 19

  85-059 Bydgoszcz

  tel. 52 522 24 02
  e-mail: sekretariat@honestum.pl

   

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

 • Formularz kontaktowy
Script logo