POSTĘPOWANIE SĄDOWE I EGZEKUCYJNE W DOCHODZENIU NALEŻNOŚCI

 

POSTĘPOWANIE SĄDOWE I EGZEKUCYJNE W DOCHODZENIU NALEŻNOŚCI

 

 

 

Koordynację wszelkich czynności wymagających uprawnień radcowskich realizują wytypowani prawnicy z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Postępowanie sądowe i egzekucyjne, uruchomione zostaje w stosunku do wierzytelności, których odzyskanie nie powiodło się na wcześniejszych etapach. Nasi prawnicy prowadzą kompleksową obsługę zarówno klientów korporacyjnych, jak i detalicznych. Przypisani do spraw konkretnego Wierzyciela,  sprawują kontrolę merytoryczną i formalną nad powierzonymi im sprawami w celu szybkiego doprowadzenia do wydania Tytułu Wykonawczego i skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach sądowych prowadzonych w trybie procesowym zwykłym i odrębnym, w tym nakazowym, upominawczym, uproszczonym, Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, a także w trybie nieprocesowym.

Uzyskanie Tytułu Wykonawczego z Sądu, pozwalające na wszczęcie egzekucji komorniczej, jest momentem podjęcia ostatecznej próby porozumienia z dłużnikiem w zakresie spłaty zobowiązania. Dłużnik zostaje pisemnie zawiadomiony o uzyskaniu Tytułu Wykonawczego przez Wierzyciela i ponownie wezwany do zapłaty należności. W treści Zawiadomienia, dłużnik zostaje pouczony, iż dalsze odrzucanie warunków spłaty proponowanych przez Wierzyciela, spowoduje obciążenie dłużnika niepotrzebnymi konsekwencjami osobistymi oraz finansowymi w wyniku konieczności skierowania sprawy do Komornika.

W momencie gdy dłużnik nie wykazał chęci polubownego załatwienia sprawy, a także nie zareagował na żadne z działań podjętych wobec niego na etapie polubownym, Kancelaria po uzyskaniu Tytułu Wykonawczego, wystąpi w imieniu Wierzyciela na drogę egzekucji komorniczej. Ostatnią próbą przed wszczęciem właściwego postępowania u Komornika jest wystosowanie do dłużnika wspomnianego wyżej Ostatecznego wezwania do zapłaty. Brak reakcji ze strony dłużnika, powoduje uruchomienie machiny przymusowego wyegzekwowania spłaty zobowiązania. Wyspecjalizowany w tym zakresie zespół prawników, obiera wówczas za warunek konieczny, szybkie odnalezienie skutecznych składników majątkowych dłużnika i nakierowuje nań działania Komornika. Przypisani do konkretnego projektu pracownicy sprawują pełną kontrolę nad wszelkimi krokami Komornika w prowadzonym postępowaniu, zapobiegając jego przewlekłości. Kancelaria Honestum przez lata swojej działalności, stworzyła strukturę współpracujących Kancelarii Komorniczych, łączących Komorników, którzy podzielają nasz główny cel tj. szybkie i skuteczne doprowadzenie do zaspokojenia wierzyciela.

„Synonimem skutecznej egzekucji nie jest dla Nas, uzyskiwanie od Komornika jakichkolwiek wpłat. Dążymy jedynie do pełnego zaspokojenia Wierzyciela”.

Możliwość skierowania sprawy do Komornika najbliższego miejscu działania dłużnika przyczynia się do zwiększenia skuteczności egzekucji. Dłużnik cały czas ma bowiem świadomość posiadania nieuregulowanego zobowiązania.

Celem nadrzędnym jest ustalenie składników majątkowych dłużnika i kontrola procesu windykacji, która w konsekwencji, doprowadzić ma do szybkiego i skutecznego zaspokojenia wierzyciela poprzez spłatę całości zadłużenia.

W wypadku podpisania umowy o współpracy oraz pozytywnym jej przebiegu, zobowiązujemy się do przekazywania wszelkich informacji odnośnie aktualnego stanu postępowania, na każdym etapie procesu poprzez możliwość stałego i nieograniczonego kontaktu z wyznaczonym dla konkretnego wierzyciela, pracownikiem Kancelarii oraz pełną pomoc w powyższym zakresie.

Każda ze spraw traktowana jest indywidualnie co gwarantuje optymalny poziom obsługi.

Kontakt

Dane adresowe

 • Kancelaria Prawna HONESTUM

  ul. Unii Lubelskiej 19

  85-059 Bydgoszcz

  tel. 52 522 24 02
  e-mail: sekretariat@honestum.pl

   

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

 • Formularz kontaktowy
Script logo