OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 

OBSŁUGA PRAWNA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 

 

Ze względu na znaczne koszty i odpowiedzialność, jaka wiąże się z transakcjami dotyczącymi nieruchomości, zarówno dla zbywcy jak i nabywcy, chcemy zaoferować Państwu usługi związane przede wszystkim z:

 • Doradztwem podatkowym i prawnym związany ze zbywaniem, nabywaniem i wynajmowaniem nieruchomości lub wnoszeniem ich aportem do spółek prawa handlowego oraz analiza stanu prawnego nieruchomości. Porady te cieszą się popularnością, w szczególności jeśli chodzi o prawidłowe redagowanie umów najmu, które pozwalają na szybkie zakończenie współpracy z niepłacącym najemcą.
 • Doradztwem prawnym związanym z uprawnieniami i obowiązkami osób będących właścicielami nieruchomości, w szczególności dotyczące możliwości eksmisji zalegających z czynszem lokatorów bądź zmian dotyczących zarządcy wspólnoty mieszkaniowej (dotyczy lokali nabytych od deweloperów).
 • Dochodzeniem odszkodowań od gminy za niezapewnienie lokali socjalnych dla osób wobec których orzeczono obowiązek eksmisji. W ramach tego postępowania możliwym jest uzyskanie od gminy równowartości czynszu jaki opłacałby lokator „z wolnego rynku” gdyby zapewniła ona lokal socjalny.
 • Doprowadzeniem do uregulowania stanu prawnego nieruchomości posiadających wielu współwłaścicieli, nieprzeprowadzone postępowania spadkowe, bądź będących współwłasnością skłóconych podmiotów. Efektem tych działań jest znaczący wzrost wartości nieruchomości.
 • Dochodzeniem od zakładów energetycznych i ciepłowniczych wynagrodzenia za usadowione na nieruchomości słupy energetyczne, linie ciepłownicze, itp., bądź żądaniem ich demontażu.
 • Prowadzeniem postępowania związanego z nabyciem nieruchomości przez zasiedzenie.

Kontakt

Dane adresowe

 • Kancelaria Prawna HONESTUM

  ul. Unii Lubelskiej 19

  85-059 Bydgoszcz

  tel. 52 522 24 02
  e-mail: sekretariat@honestum.pl

   

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

 • Formularz kontaktowy
Script logo