MONITORING NALEŻNOŚCI

 

 

MONITORING NALEŻNOŚCI

 

 

 

Jest to zupełnie początkowy etap windykacji, w którym najważniejsze jest wczesne nawiązanie kontaktu z kontrahentem i ustalenie przyczyny opóźnienia w spłatach należności. Mając wiedzę co do problemu jaki wystąpił po stronie partnera, staramy się doprowadzić do terminowego regulowania zobowiązań oraz przypominać o zbliżających się terminach płatności. Istotą skutecznego monitoringu jest bieżąca aktualizacja salda dłużnika, dzięki której sprawy uregulowane są zamykane natychmiast po zapłacie należności. Kluczowym celem takiego kontaktu jest przywrócenie sprawy do regularnej spłaty. W ramach monitoringu należności działania mają charakter łagodny i opierają się przede wszystkim na kontaktach telefonicznych, mailowych, listowych.

Działania sprawdzające w ramach monitoringu spłat:

•  Kontakt telefoniczny;

•  Ponaglenia SMS;

•  MONITY listowe

 

Monitoring należności spełnia jedną z podstawowych funkcji prewencyjnych. Korzystając z takiej usługi Klient może zidentyfikować niesolidnego kontrahenta, a tym samym zabezpieczyć się przed ryzykiem poniesienia strat finansowych.

 

Czynności monitorujące:

•  kontrola stanu płatności jeszcze przed terminem zapłaty - SMS, E-mail, telefon – przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności zobowiązania, co dyscyplinuje kontrahenta do uregulowania płatności w wyznaczonym terminie.

•  w sytuacji powstania już zaległości - kontrola stanu zadłużenia - polecane jest w sprawach o niewielkim okresie opóźnienia w spłacie zobowiązania oraz w sprawach o niewielkich kwotach należności.

 

W wyniku działań Kancelarii, nasz Klient zyskuje:

- minimalizacja ryzyka wystąpienia niespłaconych należności po stronie kontrahenta

- stała kontrola stabilności finansowej kontrahentów

- zwiększenie skuteczności procesu windykacji poprzez szybką diagnozę zagrożeń

- poprawa płynności finansowej,

- możliwość efektywniejszego alokowania zasobów ludzkich Klienta,

- zamiana kosztów stałych na zmienne, uzależnione od skuteczności działań windykacyjnych.

- dyscyplinowanie kontrahentów do regulowania zobowiązań w terminie.

- sprawienie, by regularna spłata była stałym elementem struktury płatności naszego Klienta.

 

Kontakt

Dane adresowe

 • Kancelaria Prawna HONESTUM

  ul. Unii Lubelskiej 19

  85-059 Bydgoszcz

  tel. 52 522 24 02
  e-mail: sekretariat@honestum.pl

   

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

 • Formularz kontaktowy
Script logo