INSTYTUCJE FINANSOWE I POŻYCZKOWE

INSTYTUCJE FINANSOWE I POŻYCZKOWE

Od lat zajmujemy się obsługą prawną firm rynku finansowego.

 

 

Wspieramy w bieżącej działalności, firmy finansowe – pożyczkowe, leasingowe, inwestycyjne. Pomagamy budować ich wenętrzne procedury, konstruowanie umów i zabezpieczeń wierzytelności.

Szczególną współpracę oferujemy w zakresie windykacji roszczeń oraz zapobiegania nadużyciom i usuwania ich konsekwencji finansowych.

 

OFERTA DOTYCZY SZCZEGÓLNIE

 

 • Bieżąca obsługa prawna firm kredytowych - pożyczkowych

 • Sporządzanie dokumentacji prawnej na potrzeby działalności tych firm

 • Audyt i ulepszenia obecnych rozwiązań

 • Opracowywanie i wdrażanie procedur wewnętrznych dotyczących przeciwdziałania nadużyciom, przetwarzania danych osobowych, zabezpieczania wierzytelności, udzielania pełnomocnictw, wynagradzania, stosowania zabezpieczeń wierzytelności

 • Dochodzenie roszczeń (windykacja polubowna, postępowanie sądowe i egzekucyjne)

 • Kompleksowa reprezentacja tych firm przed organami administracji, sądami, innymi instytucjami

 • Obsługa Compliance, w tym dostosowanie do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Kontakt

Dane adresowe

 • Kancelaria Prawna HONESTUM

  ul. Unii Lubelskiej 19

  85-059 Bydgoszcz

  tel. 52 522 24 02
  e-mail: sekretariat@honestum.pl

   

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

 • Formularz kontaktowy
Script logo